הלוואות לסיוע במימון הליך הפונדקאות להורים מיועדים באמצעות עמותת אושרי (ע"ר)

 • עמוד הבית
 • הלוואות לסיוע במימון הליך הפונדקאות להורים מיועדים באמצעות עמותת אושרי (ע"ר)
אושרי LOGO

הבהרה חשובה!

הגשת בקשה להלוואה אינה כרוכה בתשלום. הורים מיועדים אשר הופנו לקבלת סיוע למימון הליך הפונדקאות באמצעות מסלול עוגן, מתבקשים למלא את הטופס שלהלן ונציג מטעם עוגן יחזור אליהם באופן ישיר.

המסלול:

הלוואות לסיוע במימון הליך הפונדקאות להורים מיועדים באמצעות עמותת אושרי (ע"ר).

לא לבעלי חיווי אשראי שלילי ע"פ חוק נתוני אשראי.

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה המקסימלי
100,000 ₪
ריבית
ללא ריבית
פריסה
8 שנים
החזרים
החזר חודשי, החל מהחודש הראשון
ערב
עד 50,000 ₪ עם ערב אחד, עד 100,000 ₪ עם 2 ערבים.

תנאי סף

 • על המבקש להיות אזרח/ית ישראל, תושבי הארץ.
 • רק להורים מיועדים אשר הופנו ע"י עמותת אושרי (ע"ר).
 • המבקש יוכיח רצף תעסוקתי במהלך 12 החודשים שקדמו ליום הבקשה.
 • גיל: 22-53
 • על המבקש להראות התנהלות פיננסית סבירה של משק הבית ב-12 החודשים האחרונים.
 • בדיקת BDI תקינה – בדיקה אודות היסטוריית נתוני האשראי של כל בני המשפחה

התהליך

 • פניה לעמותת אושרי לביצוע הליך הפונדקאות דרך העמותה וקבלת מכתב המלצה מעמותת אושרי (ע"ר).
 • הגשת בקשה למתן ההלוואה בצירוף המסמכים הדרושים.
 • עם קבלת המסמכים הדרושים ובדיקתם יתקבל/ לא יתקבל אישור עקרוני מעוגן למתן ההלוואה.
 • עם קבלת האישור העקרוני ייחתם הסכם ההתקשרות בין עמותת אושרי להורים המיועדים.
 • לאחר חתימת הסכם ההתקשרות אל מול עמותת אושרי (ע״ר) ייחתם גם כן הסכם ההלוואה אל מול עוגן.
 • עם קבלת אישור פתיחת חשבון נאמנות מטעם עורכת הדין המייצגת את ההורים המיועדים, כספי ההלוואה יועברו לחשבון הנאמנות על שם ההורים המיועדים לטובת הליך הפונדקאות.
 • החזר ההלוואה החודשי ישולם באמצעות הוראת קבע מחשבון הבנק הפרטי של ההורים המיועדים.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית

 • צילום ברור של תעודת הזהות של ההורים המיועדים כולל ספח פתוח.
 • תלוש משכורת אחרון של הלווה או אישור מרו"ח מוסמך (לעצמאיים) על הכנסות נטו ב-12 החודשים האחרונים.
 • תדפיסי חשבון בנק ב-12 החודשים האחרונים (תדפיס לכל חשבון שבשות הלווה) בקובץ אקסל. לחץ כאן לסרטון הדרכה
 • מכתב המלצה מאת עמותת אושרי

בדיקת הבקשה תיעשה בכפוף לקבלת מלוא המסמכים כאמור והודעה בדבר החלטתה של עוגן תשלח אליכם תוך 7 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה במלואה.