בקשת הלוואה – אייסף

בקשת הלוואה - קרן אייסף 

כולל ספרת ביקורת

DD/MM/YYYYיש לרשום כתובת דואר תקינה

ספרות בלבד

ספרות בלבד

ספרות בלבד
פרטי עליה


עיר (חובה לבחור לפחות עיר אחת מהרשימה)לעזרה באיתור המיקוד לחץ כאן


הכנסות ממשכורות וקצבאות לצמיתותכולל ספרת ביקורת

DD/MM/YYYY


יש לרשום כתובת תקינה

ספרות בלבד

ספרות בלבד


הכנסות ממשכורות וקצבאות לצמיתות


צילום משני הצדדים


צילום משני הצדדים


יש לוודא שהתעודה / האישור בתוקף


אישור מעמותת איסף שפנייתך מוכרת להלוואה מקרן איסף


להדרכה כיצד להוריד תדפיס בקובץ אקסל לחץ כאן

להדרכה כיצד להוריד תדפיס בקובץ אקסל לחץ כאן

להדרכה כיצד להוריד תדפיס בקובץ אקסל לחץ כאן