צדף – הלוואות לכל מטרה

המסלול: צדף - הלוואות לכל מטרה

עוגן מעניקה הלוואות נמוכות למלכ"רים לכל מטרה.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
עד 50,000 ש"ח
ריבית מקסימלית
פריים + 4.3%
נדרש ערב
לא
פקדון
ללא
פריסה
הלוואות שפיצר ל-60 חודשים

תנאי סף

 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או
 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ"ר לקחת הלוואה
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה
 • הסכם התקשרות מעל 8 חודשים, לא יותר מ50% הכנסות מתמיכות
 • מחזור מ 250,000 ₪

התהליך

 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • לאחר שהבקשה מאושרת, מקבלים מסמכים לחתימה
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי על הריבית יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • שישה חודשים דפי בנק לחשבונות בנק של המלכ"ר
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • דו"ח כספי 2020
 • דו"ח כספי 2021
 • מאזן בוחן 2022

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה