הלוואות למלכ"ר קטנים

המסלול:

עוגן מעניקה הלוואות למלכ"רים בתחום חינוך / רווחה / בריאות עם מחזור של עד 4 מיליון ש"ח בערבות מדינה.

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
עד 200,000 ₪
תחום פעילות
חינוך / בריאות / רווחה
ריבית מקסימלית
פריים + 1.5%
נדרש ערב
לא
פקדון
5% מסכום ההלוואה יופקדו כפקדון נושא ריבית אשר ישמש כבטוחה להלוואה.
פריסה
עד 5 שנים
גרייס
גרייס של עד שנה, כאשר הריבית משולמת על ידי המדינה בשנה הראשונה

תנאי סף

 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ"ר לקחת הלוואה
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה
 • מחזור של לפחות 1 מיליון ש"ח ולא יותר מ-4 מיליון ש"ח במשך שנה

התהליך

 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים באתר עוגן
 • נכנסים לאתר הקרן בערבות המדינה ומגישים בקשה גם שם
 • לאחר שהבקשה מאושרת, מקבלים מסמכים לחתימה
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי על הריבית יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • שישה חודשים דפי בנק לחשבונות בנק של המלכ"ר,
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • קובץ תרחישי תקציב עד סוף 2021
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח שליו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה