אלמוג – הלוואות לפעילות שוטפת

המסלול: אלמוג - הלוואות לפעילות שוטפת

עוגן מעניקה הלוואות למלכ"רים לטובת מימון פעילות שוטפת. 

תנאי ההלוואה:

סכום הלוואה מקסימאלי​
עד חצי מיליון ₪ או עד 650,000 ₪ בערבות המדינה ולא יותר מ25% מהמחזור השנתי
ריבית מקסימלית
פריים + 3.3% (מלכ"רים שסיימו ליווי ב'מנט-אור' או שיש להם ' תו מידות' בתוקף: פריים + 2.3%)
נדרש ערב
לא
פקדון
ללא
פריסה
הלוואת שפיצר ל-60 חודשים, עם אופציה לגרייס חלקי ל-6 חודשים

תנאי סף

 • תאגיד חוקי שהוא עמותה או חברה לתועלת הציבור
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • אין איסור בתקנון המלכ"ר לקחת הלוואה
 • וותק – 3 שנים לפחות
 • חשבון התאגיד אינו מוגבל ואף אחד ממורשה החתימה בתאגיד אינו בעל חשבון מוגבל
 • לא היו החזרים של שיקים או הוראות קבע בחשבונות הבנק של העמותה
 • מחזור מ500,000 ₪ ועד 25 מיליון ₪

התהליך

 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים
 • כתיבת תכנית עסקית / בקשת מימון עם יועץ מהמאגר של 'מנט-אור' מקרן שמש של קבוצת עוגן
 • נכנסים לאתר הקרן בערבות המדינה ומגישים בקשה גם שם
 • לאחר שהבקשה מאושרת, מקבלים מסמכים לחתימה
 • מקבלים את הכסף לחשבון
 • ההחזר החודשי על הריבית יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים שצריך להציג

 • שישה חודשים דפי בנק לחשבונות בנק של המלכ"ר
 • ריכוז יתרות עדכני, פירוט הלוואות
 • קובץ תרחישי תקציב ותזרים 
 • אישור ניהול תקין בתוקף
 • צילום ת.ז. + ספח של יו"ר ומנכ"ל העמותה וכן של מורשי החתימה בהלוואה
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • תקציב מאושר בשנת הבקשה
 • דו"ח ביקורת רשם עמותות, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • דו"ח ביקורת עומק חשב כללי, לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
 • תעודת רישום עמותה / חל"צ / חברה בע"מ (תעודת התאגדות)
 • תקנון עמותה / חל"צ / חברה בע"מ
 • דו"ח כספי 2020
 • דו"ח כספי 2021
 • מאזן בוחן 2022

נשמח לעדכן אתכם

מצאתם עניין בעוגן? נשמח לשלוח לכם מעת לעת את הניוזלטר שלנו.
אנא מלאו פרטים בטופס:

רק ספרות

כתובת דוא"ל נכונה