בקשתך להסרה משירות התזכורות החודשי של קבוצת עוגן התקבלה.
לא ישלחו תזכורות נוספות. 
המשך יום נעים!