חוף מבטחים


על התכנית

חוף מבטחים הינו פרויקט שיקום כלכלי חדשני הנערך בשיתוף פעולה בין עוגן והקרן לתובענות הייצוגיות במשרד המשפטים.

חוף מבטחים הינה תכנית one-stop-shop עבור משקי בית שהידרדרו לחובות, נמצאים בתהליכי הוצאה לפועל ומעוניינים להתמודד עם החוב ולצאת לחיים חדשים.

התכנית מיועדת למשקי בית שחובם להוצאה לפועל אינו עולה על 180,000 ₪ ומתקשים לעמוד בהחזר חובותיהם. משתתפי התכנית יעברו אבחון כלכלי שבסופו יופנו לתהליך ליווי מותאם אישי בתחום כלכלת המשפחה שיוביל לשיפור בהתנהלותם הפיננסית.

לאחר שיפור במצב הכלכלי ובהתנהלות הפיננסית, יעבור משק הבית תהליך חיתום שיבחן את התאמתו למתן אשראי. עוגן תסייע בהסדרי החוב מול הנושים, מחיקת החוב או חלקו והחלפתו בהלוואה של עד 40,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה בפריסה נוחה של 5 שנים.

על ההלוואה למשתתפי התכנית (בכפוף לתהליך ליווי)

  • 40,000 ₪ ללא ריבית וללא הצמדה
  • פריסה ל- 5 שנים
  • נדרש ערב אחד (שניים – יתרון)
  • מעטפת ליווי כלכלי – עלות מסובסדת בסך 200 ₪
  • דמי הקמת ההלוואה – 300 ש"ח (מסובסדת)
 

כל מה שחשוב לדעת

גובה החוב בהוצל"פ לא יעלה על 180,000 ש"ח במועד הגשת הבקשה.

גילאי הפונים יהיו בטווח של 18-65 שנים.

קיים ערב אחד לפחות העונה לקריטריונים.

קיימות הכנסות מיגיעה אישית (שלא מקצבאות למיניהן).

נכונות לתהליך ליווי כלכלי בהתאם לצורך.

קיימת יכולת החזר של ההלוואה (לפני/אחרי תהליך).

הסכמה על וויתור סודיות (לצורכי המענה לפניה).

רצף תעסוקתי במשך 12 חודשים באותו מקום עבודה.

גילאי הערבים יהיו בטווח של 22-65 שנים.

הכנסה נטו מעל 3,000 ש"ח לחודש – מיגיעה אישית (שלא מקצבאות למיניהן).

לתשומת ליבכם: נותני ערבות להלוואות קיימות, לא יכולים להיות ללוות בעצמם עד שההלוואה אליה הם ערבים תוחזר במלואה.

אדם אינו יכול להיות ערב באם עונה על אחד או יותר מהסעיפים הבאים:

הינו מועמד להלוואה בעוגן, או כזה שקיבל הלוואה מעוגן ועדיין מחזיר אותה.

פושט רגל, או כזה שנמצא בהליכים מול ההוצאה לפועל.

בני זוג אינם יכולים להיות ערבים לאותה הלוואה או לשתי הלוואות במקביל.

בעלי הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי בלבד אינם רשאים להיות ערבים.

אם חשבון הבנק שלכם הוגבל ולא עברה שנה מהרגע שבו הוסרה ההגבלה.

מעסיק אינו יכול להיות ערב עבור אחד מהמועסקים שלו.

מועסק אינו יכול להיות ערב עבור המעסיק שלו.

הגשת בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים

בחינה של הפניה ע"י עוגן (מלווה בשיחת טלפון לפונה).

הפניה לתהליך ליווי כלכלי (קרוב למקום מגוריכם) שבמהלכו ימשיך הטיפול בהלוואה כולל הסדר החוב בהוצל"פ בלבד.

התהליך ניתן בעלות מסובסדת של 200 ₪ לפונה.

עדכון לגבי הסדר החוב וגובה ההלוואה שיינתן בגינו.

קבלת מסמכים לחתימה כולל החתמת הערבים.

העברת הכסף לנושים באמצעים הקיימים בניכוי דמי טיפול בסך 1.8% מסך ההלוואה.

ההחזר החודשי יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק.

צילום ברור של תעודת הזהות משני צדדיה של שני בני הזוג כולל ספח פתוח.

תלוש משכורת האחרון של שני בני הזוג או אישור מרו”ח מוסמך (לעצמאיים) על הכנסות נטו ב-12 החודשים האחרונים.

תדפיסי חשבון בנק ב-12 החודשים האחרונים (תדפיס לכל חשבון שברשות הלווים) בקובץ אקסל. לחצו כאן לסרטון הדרכה

תדפיס כרטיסי אשראי ב-6 החודשים האחרונים (תדפיס לכל כרטיס אשראי שברשות הלווים) בקובץ אקסל.

דוח תיקים לחייב בהוצאה לפועל עדכני.

לא נוכל לבדוק בקשה שלא מלווה בכל המסמכים. בחינת הבקשה אורכת כ-5 ימי עסקים.

לא נוכל לבדוק בקשה שלא מלווה בכל המסמכים. בחינת הבקשה אורכת כ-5 ימי עסקים.