טופס בקשת הלוואה מלכ"רים

בקשת הלוואה מלכ"רים  

| חזרה אל טופס שמור קודם
המשך/י מאוחר יותר.

על מנת לאפשר את שיחזור הטופס והנתונים שמולאו עד כה, יש להכניס כתובת דוא"ל וסיסמא.

פרטים כללים אודות מגיש הבקשה



כולל ספרת ביקורת

ספרות בלבד

יש לרשום כתובת דואר תקינה

DD/MM/YYYY



פרטים אודות האירגון

כפי שמופיע תעודת ההתאגדות

English Only

מספר עמותה / מספר ח.פ

www.ogen.org



רק ספרות

דוגמא: DD/MM/YYYY

מספר בלבד


כתובת  









ב-3 השנים האחרונות








חשבון בנק 2



חשבון בנק 3

















יש לצרף קובץ אקסל בלבד



סכום, ריבית, תאריך לקיחת ההלוואה, יתרה קיימת, תשלום חודשי

לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים


לרבות דו"ח תיקון ליקויים, אם קיים
בעלי תפקיד בארגון
בבקשה לשלוח לנו פרטים אודות היו"ר, המנכ"ל ומורשי החתימה בהלוואה.
מנכ"ל/ית


כולל ספרת ביקורת



ספרות בלבד
כתובת  




DD/MM/YYYY

אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור



יושב/ת ראש


כולל ספרת ביקורת



ספרות בלבד

DD/MM/YYYY
כתובת 




אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור



בעל זכות חתימה נוסף


כולל ספרת ביקורת



ספרות בלבד

DD/MM/YYYY
כתובת




אנא וודא שניתן לראות את הכתובת באופן ברור