עוגן לבית – טופס פניה למשפחות שזכו בהגרלת יוצאי אתיופיה של משרד השיכון

  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • MM סלאש DD סלאש YYYY
  • התנהלות כלכלית