מסלול ההלוואות לעסקים קרן אלול

מבוא

עוגן וקרן אלול מסייעות לעסקים מתוך ראייה חברתית. עוגן עושה מאמצים לאשר הלוואות גם לחלק מהעסקים שנדחו ע׳י הבנקים ומעניקה הלוואות אלו בתנאים טובים יותר. גם אנחנו לא מאשרים הלוואה לכולם, אך אם לפני הקורונה העסק שלכם היה עסק טוב ואנו נשתכנע כי בזכות ההלוואה העסק שלכם בעל סיכוי לצאת מהמשבר, נעניק לכם הלוואה.
הגשת בקשה להלוואה לעסק מוגשת באמצעות יועץ עסקי שעובד עם עוגן.
לאחר הגשת הבקשה, בוחנת עוגן איזה מסלול מבין המסלולים האפשריים לעסקים הנו המתאים ביותר לבקשה ומנחה את בעל העסק באמצעות היועץ לגבי השלבים הבאים.

המסלול:

ההלוואות לעסקים בבעלות עולה או תושב חוזר מצרפת.

תנאי ההלוואה:

סכום ההלוואה המקסימלי
עד 200,000 ₪
ריבית
1%
פריסה
עד 5 שנים
גרייס
גרייס של 6 חודשים
ערב
ערב אחד
תכנית עסקית
תוכנית עסקית מלאה שהוכנה על ידי יועץ המוכר לעוגן

תנאי סף

 • עסק בבעלות עולה או תושב חוזר מצרפת.

התהליך

 • מפניה לעוגן באמצעות יועץ עסקי בלבד 
 • הגשת בקשה להלוואה בצירוף המסמכים הנדרשים
 • לאחר אישור ההלוואה ישלחו מסמכי ההלוואה ללקוח לחתימה
 • ביצוע ההלוואה לחשבון הלקוח
 • ההחזר החודשי יורד בהוראת קבע מחשבון הבנק

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשה ראשונית

 • שישה חודשים דפי בנק לחשבונות הפרטיים של הבעלים ושל העסק
 • הצעות מחיר להשקעות וכן קבלות על השקעות בפועל בשנתיים האחרונות במידה ומדובר על עסק חדש
 • תעודת רישום העסק
 • צילום ת.ז. + ספח של הבעלי העסק ובני זוגם
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של הלווים
 • שישה חודשים דפי בנק לחשבונות העסקיים
 • אסמכתאות לכל אשראי חוץ בנקאי של העסק
 • דו"ח כספי או דו"ח רוו"ה סקור או מבוקר מ2018 ו-2019
 • מאזן בוחן או דו"ח רוו"ה סקור או מבוקר מ-2020
לא נוכל לבדוק בקשה שלא מלווה בכל המסמכים. בחינת הבקשה אורכת כ-7 ימי עסקים. בתום הטיפול ועם ההחלטה תקבלו הודעה.