הלוואות סטודנטים – עמותת תפוח

מסלול ההלוואה:

מודל הלוואה חדשני ללא ריבית לסטודנטים שיעברו הכשרה להשתלבות בהייטק

קבוצת עוגן, בשיתוף עמותת תפוח, תעניק הלוואות במודל ISA (Income-share agreement – הלוואה מותנית הכנסה) לסטודנטים המשתתפים בתוכניות ההכשרה של עמותת תפוח. ההלוואה תינתן כמלגת קיום לתקופה של חצי שנה. את ההלוואה יחזירו הסטודנטים כחלק מהמשכורת העתידית שלהם ע"פ התנאים המפורטים מטה.

שים לב – הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום!

לא לבעלי חיווי אשראי שלילי ע"פ חוק נתוני אשראי.

דרישות סף

 • אישור הרשמה לתכנית תפוח
 • אזרח ישראלי המתגורר בישראל או תושב קבע
 • גיל: 21-50
 • בדיקת BDI תקינה – בדיקה אודות היסטוריית נתוני האשראי של שני בני הזוג (במקרה שהלווה נשוי)

תנאי ההלוואה

סכום ההלוואה המקסימלי
עד 24,000 ש"ח, לשיקול דעת ועדת האשראי
ריבית
ללא ריבית
זרימת ההלוואה
6 פעימות חודשיות (עד 4,000 ש"ח לפעימה).
החזרים
תקופת ההחזר הנה בין 5-8 שנים בתשלומים. ככל ושכרו של הלווה יהיה בין 8,000 ש"ח ל-10,000 ש"ח, ההחזר ייפרס על פני 8 שנים.
גרייס
החזר בסך 100 ש"ח עד לרגע ההשמה בשכר של 8,000 ש"ח לפחות.
הלוואה מותנת
במקרה של פרישה/נשירה של הלווה מההכשרה טרם מועד סיום ההכשרה הלווה יחל להחזיר את הכספים שקיבל באופן מיידי ובכל אופן לא יאוחר מחודש קלנדרי אחד לאחר הנשירה. החזר ההלוואה בגין הסכומים שניתנו עד למועד הנשירה, ייפרס על פני עד חמש שנים ממועד הנשירה, כאשר ההחזר החודשי לא יירד מ-400 ₪. במידה והמשתתף לא השלים 12 חודשי עבודה במהלך 24 החודשים לאחר סיום הקורס ובנוסף, שכרו החודשי של המשתתף לא יעמוד על לפחות 10,000 ₪ לאחר שלוש שנים ממועד סיום הקורס (לפי החודש האחרון בו השתכר), יומרו 50% מסכום ההלוואה המקורית למענק והמשתתף ימשיך לשלם את יתרת ההלוואה המעודכנת לאחר ההמרה, עד לסיום תשלום ההלוואה.
ערב
ללא ערבים

לא נוכל לבדוק בקשה שלא מלווה בכל המסמכים. בחינת הבקשה אורכת כ-7 ימי עסקים. בתום הטיפול ועם ההחלטה תקבלו הודעה.

התהליך

 • נרשמים להכשרה של תפוח 
 • מגישים בקשה לקבלת הלוואה בצירוף המסמכים הדרושים 
 • מקבלים תשובה מעוגן 
 • מקבלים את הפעימה החודשיות ישר לחשבון האישי. מהתשלום הראשון יופחתו דמי טיפול בגובה 300 ש"ח.
 • החזר מינימלי בסך 100 ש"ח יורד מידי חודש במקביל לקבלת הפעימה החודשית
 • לאחר ההשמה יחל לרדת מחשבון הבנק האישי ההחזר החודשי.

המסמכים שצריך להציג

 • צילום ברור של תעודת הזהות משני צדדיה של שני בני הזוג כולל ספח פתוח
 • תלוש משכורת האחרון של שני בני הזוג או אישור מרו”ח מוסמך (לעצמאיים) על הכנסות נטו ב-12 החודשים האחרונים
 • תדפיסי חשבון בנק ב-12 החודשים האחרונים (תדפיס לכל חשבון שברשות הלווים) בקובץ אקסל. לחץ כאן לסרטון הדרכה