עוגן לבית - טופס פניה למשפחות משרד השיכון.

משפחה יקרה,
אנו שמחים שהנכם נכנסים לתוכנית הליווי של משרד הבינוי והשיכון בשיתוף עמותת עוגן ומשרד ראש הממשלה- כדי לבדוק את מידת ההתאמה ניסחנו עבורכם שאלון שייתן לכם ולנו את התמונה הכלכלית שלכם, נציג מטעמנו יהיה אתכם בקשר בימים הקרובים כדי לבדוק את ההתאמה, אנו מאחלים לכם בהצלחה בתהליך.

  • האם חזרו בשלושה חודשים אחרונים שקים/ הלוואות/ הו"ק
  • האם חזרו מעל 5 שקים בשנים האחרונות
  • האם קיימים תיקים בהוצאה לפועל
  • האם הייתם בערב בתהליך של כינוס נכסים/ פשיטת רגל
  • האם היה בעבר/ היום חשבון מוגבל