top of page
Group 44 (2).webp

הלקוח במרכז חלק ב

יום ד’ | 10.10.24 | 20:00-21:30

הלקוח במרכז - עם אוד-יה כלפון

  • מהי חווית לקוח?

  • החומרים מהם עשויה חווית לקוח מנצחת – ציפיות, אמון, פתרון, זמן ומאמץ, פרסונליזציה ואמפתיה

  • זום אין על אמפתיה – מהי אמפתיה? למה זה חשוב? האם אפשר ללמד אמפתיה? אמפתיה בהקשר רב דורי, אמפתיה כתפיסת עולם עסקית

  • חווית לקוח ורב ערוציות

  • למה בכלל להשקיע בחווית לקוח – הקשר בין שירות וחווית לקוח לצמיחה עסקית והשורה התחתונה והקשרבין חווית מטופל להצלחה קלינית

  • מהו מסע לקוח?

על המרצה

אוד-יה כלפון מתעסקת ביעוץ עסקי בתחום ניהול חווית הלקוח, מנהלת אגף לקוחות פרטיים, שותפה בהקמת חטיבת הלקוחות ובהקמת מחלקת לקוחות עסקיים לדוגמא פרנטר ועוד. סמנ”כלית שירות לקוחות, DavidShield group וחברת ועדת ההיגוי במשרד הבריאות ובנק הפועלים.

*ההרשמה תיפתח כשבועיים טרם המועד

**ההרשמה תיפתח כשבועיים טרם המועד

bottom of page