הלוואות

עוגן מאפשרת הלוואות משנות חיים.

הלוואות ליחידים ולמשפחות

הלוואות ללא ריבית שעוזרות להתגבר על מצב כלכלי מאתגר

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות ללא ריבית (ע"ר)

הלוואות לעסקים זעירים וקטנים

הלוואות בריבית נמוכה המסייעות לעסקים בצמיחה ויצירת הזדמנויות חדשות

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל"צ)

הלוואות למלכ"רים

עוגן מציעה מספר סוגים של הלוואות למלכ"רים כגון הלוואות גישור והלוואות לצמיחה

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל"צ)

הלוואות ליחידים ולמשפחות

הלוואות ללא ריבית שעוזרות להתגבר על מצב כלכלי מאתגר

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות ללא ריבית (ע"ר)

הלוואות לעסקים זעירים וקטנים

הלוואות בריבית נמוכה המסייעות לעסקים בצמיחה ויצירת הזדמנויות חדשות

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל"צ)

הלוואות למלכ"רים

עוגן מציעה מספר סוגים של הלוואות למלכ"רים כגון הלוואות גישור והלוואות לצמיחה

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות חברתיות (חל"צ)

הלוואות להשלמת הון עצמי

הלוואות ללא ריבית להשלמת הון עצמי לרכישת דירה ראשונה.

ההלוואות ניתנות על ידי עוגן – קרן להלוואות ללא ריבית (ע"ר)

מידע שחשוב לקרוא לגבי הלוואות ליחידים ומשפחות

 • בקשת הלוואה מקבוצת עוגן אפשרית רק ללקוחות מעל גיל 21. 
  רווקים שפונים לקבל הלוואה להשלמת הון עצמי לרכישת דירה – מעל גיל 35.
 • אזרחי ישראל ותושבי המדינה.
 • בעלי הכנסה חודשית נטו של בין 3000-18,000 ₪
 • בעלי רצף תעסוקתי של 6 חודשים באותו מקום עבודה (או עצמאיים עם 12 חודשי הכנסות חודשיות קבועות)
 • מסוגלים להביא ערב/ים כנדרש.

ממלאים באופן יסודי את טופס הבקשה ומצרפים את המסמכים המבוקשים.

אלה המסמכים שאתם זקוקים להם על מנת להגיש בקשה:

צילום של תעודת זהות ישראלית (כולל ספח בו מצוינים ילדיכם, אם יש לכם ילדים)

 • תעודת זהות ישראלית של בן/בת הזוג
 • מידע פיננסי:
 1. שכירים: עותק של תלוש המשכורת האחרון.

         עצמאים: יש להגיש אישור מרואה חשבון/מנהל חשבונות או יועץ פיננסי לגבי הכנסותיכם נטו   ב-12 החודשים האחרונים.

      2. מאסמכתאות מקורות הכנסה נוספים (לדוגמא מלגות או קצבאות ממשלתיות) – שלכם ושל בן/בת הזוג.

      3. תדפיס תנועות בנק ב-12 החודשים האחרונים בפורמט אקסל

מזל טוב, ההלוואה שלכם אושרה! בשלב זה, תקבלו מאתנו מכתב אשר מפרט את ההוראות לצעדי ההמשך וכן את התנאים שלנו.

כמו כן תקבלו את הסכם ההלוואה עליו אתם ובמידה ויש ערבים בהלוואה, תצטרכו לחתום.

החתימה היא דיגיטלית, כך שהתהליך יעיל ונוח.

כאשר כלל מסמכי ההלוואה והחתימות הדרושות יגיעו לעוגן ויאושרו, אנו נעביר את סכום ההלוואה לחשבון הבנק שלכם.

עלויות טיפול חד פעמיות יגבו בעת נטילת ההלוואה, כפי שמפורט באופן שקוף במכתב אותו תקבלו.

ההחזר החודשי של ההלוואה יגבה בהוראת קבע מחשבון הבנק שלכם בהתאם לגובה ההלוואה שלקחתם ולהכנסות שלכם. החזרים חודשיים שלא יכובדו על ידי הבנק, יגררו עלויות בריבית.

 • אם חשבון הבנק שלכם הוגבל, תצטרכו להמתין שנה מהרגע שבו הוסרה ההגבלה מחשבונכם על מנת להיות לווים או נותני ערבות.
 • פושטי רגל, או כאלו שנמצאים בהליכים מול ההוצאה לפועל אינם רשאים להיות לווים או ערבים.
 • מועמדים להלוואה בעוגן, או כאלו שקיבלו הלוואה מעוגן ועדיין מחזירים אותה, אינם רשאים להיות ערבים. בנוסף, נותני ערבות למקבלי הלוואות קיימות, לא יכולים להיות לווים עד שההלוואה אליה הם ערבים תוחזר במלואה.
 • יחידים רשאים לקבל הלוואה אחת בלבד מעוגן בכל רגע נתון (הן כלווים והן כערבים).
 • בני זוג אינם יכולים להיות ערבים זה לזה, ואינם יכולים להיות ערבים לאותה הלוואה או לשתי הלוואות במקביל.
 • אנשים בעלי הכנסות מהמוסד לביטוח לאומי אינם רשאים להיות ערבים.
 • מעסיק אינו יכול להיות ערב עבור אחד מהמועסקים שלו, ומועסק אינו יכול להיות ערב עבור המעסיק שלו.

אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לעמוד השאלות הנפוצות שלנו על מנת למנוע אי הבנות או עיכובים. אם בכל זאת יש לכם שאלות נוספות, אנא צרו אתנו קשר.