הלוואות למלכ"רים בעוגן

הלוואות למלכ"רים למימון פעילות שוטפת

הלוואות למלכ"רים למימון הוצאות כנגד
הסכמי התקשורת עם משרד ממשלתי

הלוואות למלכ"רים לכל מטרה

הלוואות למלכ"רים לטובת הקמת פעילות
עסקית ליצירת מקורות הכנסה עצמאיים

הלוואות לפעילות שוטפת

הלוואות למלכ"רים לטובת מימון פעילות שוטפת.

 • עד חצי מיליון ₪ או עד 650,000 ₪ בערבות המדינה ולא יותר מ25% מהמחזור השנתי
 • ללא ערבים
 • שפיצר עם גרייס לחצי שנה 
 • עד 60 חודשים
 • ריבית פריים + 1.5%
 • תכנית עסקית דרך מנט-אור

הלוואות כנגד הסכמי התקשרות עם המדינה

הלוואות למלכ"רים לטובת מימון הוצאות במסגרת הסכם התקשרות מול משרד ממשלתי.

 • עד חצי מיליון ₪ או עד 650,000 ₪ בערבות המדינה ולא יותר מ25% מהמחזור השנתי
 • ללא ערבים
 • הלוואות בלון
 • עד 60 חודשים
 • ריבית פריים + 1.5%

הלוואות בסכום נמוך לכל מטרה

הלוואות נמוכות למלכ"רים לכל מטרה.

 • עד 50,000 ₪
 • עם ערב
 • הלוואות שפיצר
 • עד 60 חודשים
 • ריבית פריים + 3.5%

הלוואות צמיחה

הלוואות למלכ"רים לטובת הקמת פעילות עסקית לייצור הכנסות עצמאיות.

 • עד 300,000 ₪
 • ללא ערבים
 • הלוואות שפיצר
 • עד 60 חודשים
 • ריבית פריים + 3.5%
 • תכנית עסקית דרך מנט-אור