הלוואות מותנות לדמי קיום (ISA)- המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק

הלוואות מותנות לדמי קיום (ISA) - המיזם הלאומי לשילוב חרדים בהייטק
 

כולל ספרת ביקורת

DD/MM/YYYYיש לרשום כתובת דואר תקינה

ספרות בלבד

ספרות בלבד

ספרות בלבד
פרטי עליה


עיר (חובה לבחור לפחות עיר אחת מהרשימה)לעזרה באיתור המיקוד לחץ כאן


הכנסות ממשכורות וקצבאות לצמיתות


סכום מקסימלי 42,000 ש"ח

כולל ספרת ביקורת

DD/MM/YYYY


יש לרשום כתובת תקינה

ספרות בלבד

ספרות בלבד


הכנסות ממשכורות וקצבאות לצמיתות


צילום משני הצדדים


צילום משני הצדדים


יש לוודא שהתעודה / האישור בתוקףלהדרכה כיצד להוריד תדפיס בקובץ אקסל לחץ כאן

להדרכה כיצד להוריד תדפיס בקובץ אקסל לחץ כאן

להדרכה כיצד להוריד תדפיס בקובץ אקסל לחץ כאן