top of page

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט ("האתר") של עוגן - קרן להלוואות חברתיות בע"מ (חל"צ) , 515865335 (מס' רישיון למתן אשראי-מורחב 58212)  ו- עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית (ע"ר), 580173557 (מס' רישיון למתן אשראי-מורחב 55055) (להלן : "עוגן" ו/או "קבוצת עוגן").

 

עוגן הוא גוף פיננסי-חברתי  שפועל כבר למעלה מ 30 שנים כארגון ללא כוונת רווח, המעניק הלוואות ללא ריבית, בריבית מסובסדת ובריבית למשקי בית לעסקים קטנים ולעמותות (מלכ"רים) שצורכי האשראי שלהם אינם מקבלים מענה במערכת הבנקאית. עוגן עושה זאת לצד ליווי פיננסי ומנטורינג ניהולי לטובת שיפור ההתנהלות הפיננסית שתסייע לבנות עצמאות כלכלית לאורך זמן.  

עוגן הינו הבעלים והמפעיל של האתר. משרדנו נמצאים ברחוב נחום חפצדי 15, ירושלים.

 

כללי

תנאי השימוש שלהלן חלים על השימוש באתר לרבות בכל תוכן, מידע ושירותים (להלן: "המידע") הכלולים באתר ומגדירים את אחריות עוגן לאלו.

הגישה לאתר והשימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן (להלן: "תנאי השימוש") ומסדירים את היחסים בין עוגן לבין כל גולש/צופה/משתמש באתר (להלן: "המשתמש").

השימוש באתר מעיד כי קראת את תנאי השימוש, הבנת את תוכנם, הסכמת להוראותיהם והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה כנגד עוגן או מי מטעמו ביחס לנושאים המוסדרים לעיל ולהלן.

תנאי השימוש חלים על השימוש באתר באמצעות כל מכשיר או אמצעי תקשורת המאפשר גישה לתכני האתר באמצעות רשת האינטרנט (לרבות מחשב/טלפון סלולארי/טבלט/טלוויזיה חכמה וכו'). 

עוגן שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאי השימוש בכל עת. כל שינוי יכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, במסגרת תנאי השימוש, אלא אם נקבע אחרת. באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

מטעמי נוחות נוסחו תנאי השימוש בלשון זכר, אולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.

המידע באתר מיועד למשתמשים, תושבי ישראל, מעל גיל 21. 

 

תכנים, מידע והגבלת אחריות

 

האתר והמידע מוצג כפי שהוא (AS IS), הוא עשוי להשתנות מזמן לזמן והוא אינו מתיימר להתאים לצרכיו ומטרותיו של כל משתמש. אין באתר ובמידע הכלול בו משום הצעה, הכוונה, שידול או ייעוץ ואין בו להוות תחליף לטיפול מקצועי ופרטני, המביא בחשבון נתונים אישיים ונסיבות מיוחדות של כל אדם ואדם.

אנו עושים כמיטב יכולתנו על מנת שהמידע יהיה מדויק ומעודכן ואולם ייתכנו אי דיוקים ו/או טעויות טכניות ואחרות בהצגת המידע, בשלם עוגן לא יישא באחריות לכל נזק, הוצאה ו/או אובדן. 

השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד. עוגן ו/או מי מטעמו לא יהא אחראי לכל נזק ישיר, עקיף או מיוחד שייגרם למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר. המשתמש פוטר בזה את עוגן מכל נזק כאמור, גם אם האחריות בגינו חלה על עוגן על פי כל דין ובכלל זה דיני החוזים או דיני הנזקין, לרבות עוולת הרשלנות.

 

הגשת בקשה לקבלת הלוואה

 

אתר עוגן מאפשר לך להגיש בקשה לקבלת הלוואה באמצעות טופס בקשה. 

מובהר כי תנאי ההלוואה גוברים על כל מידע ו/או תוכן אחר המוצג באתר וכי קבלת הלוואה מותנית בתהליך חיתום ועל פי שיקולי ונהלי עוגן.

עצם הגשת הבקשה, אינה מהווה אישור לקבלתה ו/ או התחייבות למתן שירות כלשהו.

עוגן בעל רישיון למתן שירותי אשראי (מורחב) מרשות ההון ביטוח וחיסכון.

אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

קניין רוחני

 

האתר והמידע המופיע בו (לרבות תוכנו, עיצובו, שמות מסחר, סימני המסחר וכל פרט אחר באתר), הינם קניינו הבלעדי של עוגן או של צדדים שלישיים שהתירו לעוגן להשתמש בהם והם מוגנים על ידי הדין. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם ו/או לעשות כל שימוש מסחרי ו/או אחר בתכנים ובמידע כלשהו מהאתר. אין לבצע שינויים במידע, לרבות הפצה, שכתוב, עריכה, תרגום, העתקה, אחסון ופרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת בלא קבלת רשות מפורשת מעוגן מראש ובכתב. 

 

קישורים לאתרים ומדיה חברתית

 

קישורים המוצגים באתר לאתרים של צדדים שלישיים הנם לנוחות המשתמש בלבד.  עוגן לא יישא בכל אחריות לתקינות הקישור ו/או למידע ו/או לתכנים המופיעים בהם. 

כמו כן, לעוגן חשבונות מדיה חברתית כגון פייסבוק ואינסטגרם, בהם משותפים חדשות ומידע על מנת להעלות את המודעות והחשיפה לשירותי עוגן. שירותי המדיה החברתית כפופים לתנאי השימוש והפרטיות של שירותים אלו. 

 

זמינות האתר

 

עוגן עושה כמיטב יכולתו על מנת להבטיח את זמינותו של האתר ללא הפרעה. עם זאת, ייתכן שהאתר לא יהיה זמין באופן חלקי או מלא עקב גורמים שאינם בשליטתו או עקב תחזוקה מתוכננת ולא מתוכננת. 

 

שימוש באתר

 

המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר או בתוכן כלשהו המופיע באתר למטרות בלתי חוקיות; לא למסור מידע לא מדויק, חלקי, שקרי או פוגעני באמצעות טפסי יצירת הקשר של האתר; לא לשבש או לפגוע בפעילות האתר באמצעות כל מכשיר או תוכנה; לא לשנות או למחוק תוכן כלשהו ללא אישור מתאים; לא לפרסם תוכן מהאתר ללא אישור בכתב של עוגן.

 

שימוש במחשבונים

 

מחשבוני האתר מהווים כלי עזר כללי בלבד על סמך נתונים שהוזנו על ידי המשתמש וללא התחייבות כי התוצאות המתקבלות יהיו מדויקות. תוצאות ומידע שיתקבלו במחשבוני האתר אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני ומקצועי ועל כן אין להסתמך על המחשבונים לצורך ביצוע פעולות כלשהן. עוגן לא יהיה אחראי באופן כלשהו לנזקים ו/או הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על חישוב כלשהו שבוצע במחשבוני האתר.

 

מדיניות הפרטיות

להרחבה בנושא מדיניות הפרטיות אנא לחצו כאן

 

רשימת דיוור

בעצם מסירת פרטייך לצורך הרשמה לדיוור ו/או יצירת קשר, הנך מביע את הסכמתך לקבלת דיוור, לרבות תוכן שיווקי ופרסומי, ישירות לדוא"ל שלך ו/או לכתובת מגוריך ו/או ישירות למכשיר הטלפון הנייד שברשותך, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידך באתר או בדרך אחרת, ולא תהיה לך כל טענה כנגד עוגן ו/או מי מטעמו בעניין זה.

לתשומת ליבך, שמורה לך האפשרות בכל רגע נתון להודיע לעוגן על סירובך לקבל דיוור. הודעת סירוב מטעמך תינתן בכתב לדוא"ל Pniyot@ogen.org או בדרך שבה שוגר אליך הדיוור – על פי בחירתך. 

 

האזור האישי

האזור האישי באתר מיועד לבעלי ממשק ישיר עם עוגן ובהם לקוחות עוגן, יועצים ומנטורים. כניסה לאזור האישי כרוכה בהקלדת שם משתמש וסיסמא כפי שהתקבלו מעוגן.

מסירת פרטים חלקיים או שגויים עשויה למנוע את האפשרות לעשות שימוש באזור האישי. 

 

דין ושיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר ולשימוש בו ולתנאי השימוש תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל. 

 

 

תאריך עדכון אחרון: ינואר 2024

bottom of page