top of page

מדיניות פרטיות

מטרת מדיניות הפרטיות היא לתאר בקווים כלליים את התנהלות מפעילת האתר, עוגן - קרן להלוואות חברתיות בע"מ (חל"צ), 515865335 (מס' רישיון למתן אשראי-מורחב 58212)  ו- עוגן - הקרן להלוואות ללא ריבית (ע"ר), 580173557 (מס' רישיון למתן אשראי-מורחב 55055) ("מפעיל האתר") ביחס לפרטיות המשתמש באתר ואת אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש באתר או הנאסף בעת השימוש באתר. 

מדיניות הפרטיות מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש הכלליים. 

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים.

 

כללי

 

בעת שימוש בשירותי האתר (לדוגמא בעת מילוי טופס יצירת קשר, רישום לניוזלטר או במסגרת הגשת בקשה למתן הלוואה) ובהתאם לסוג השירות, נאסף מידע הנמסר על ידך, אשר חלקו אישי כגון מידע מזהה ופרטי התקשרות, מידע לגבי מעמד אישי, מידע לגבי השכלה, הכשרה מקצועית ותעסוקה, מידע פיננסי, מידע בריאותי, מידע שיתקבל בערוצי התקשרות השונים עם עוגן ופרטים נוספים  (להלן: "המידע"). 

 

חלק מהמידע שנאסף אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך האישיים. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות או עמודים בהם צפית, כתובת האינטרנט (IP) ממנה פנית וכדומה.

 

מסירת המידע אינה מחויבת על פי דין ואולם ללא מסירת פרטים מסוימים, לא תוכל לבצע או לקבל שירותים הניתנים באתר. במסירת מידע הנך נותן את הסכמתך החופשית שהמידע ייכלל ויישמר במאגר המידע שמנהלת מפעילת האתר ולשימוש במידע בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה.

 

מפעיל האתר משתמש במידע, בין היתר, לצורך אספקת שירותיו אך גם לצורך שיפור השירותים והתכנים באתר; התאמת המודעות והפרסומות למשתמש; יצירת קשר; שליחת דואר אלקטרוני וכן מידע שיווקי ופרסומי; ניתוח מידע סטטיסטי; משלוח הצעות שיווקיות; תפעולו התקין ופיתוחו של האתר; כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון תנאי השימוש באתר. 

 

Cookies (עוגיות)

"עוגיות" הן קבצים גראפיים המשובצים בדפי אינטרנט ותפקידם לאסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.

מפעיל האתר עושה שימוש בקבצי Cookies , בין היתר, לצורך אימות פרטים, שיפור חווית המשתמש, התאמת העדפות ומידע סטטיסטי. המשתמש רשאי לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, עם זאת, חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קבצי Cookies ומפעיל האתר יהא רשאי לחדול ממתן שירותי האתר.

 

קישורים לאתרים ומדיה חברתית

קישורים המוצגים באתר לאתרים של צדדים שלישיים, לרבות אפליקציות, הנם לנוחות המשתמש בלבד.  אתרים ואפליקציות אלו עשויים לאסוף ולאחסן מידע על משתמשים ולפיכך, על כל משתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים אלו על מנת לקבל מידע בקשר עם השימוש במידע.

 

לעוגן חשבונות מדיה חברתית כגון פייסבוק ואינסטגרם. שירותי מדיה חברתית אוספים, מאחסנים ומפיצים מידע על משתמשים, בהתאם לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות שלהם ועל כן באחריות כל משתמש לבדוק את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של שירותים אלה בטרם יעשה בהם שימוש ובכל מקרה עוגן לא תהיה אחראית לכל שימוש כאמור.

 

מסירת מידע לצד שלישי 

מפעיל האתר לא יעביר מידע לצדדים שלישיים למעט לשם מימוש אספקת השירותים ו/או באחד או יותר מהמקרים הבאים: לאחר קבלת הסכמת המשתמש; אם המשתמש ייקח חלק בפעילויות משותפות למפעיל האתר ולצד שלישי; לצרכים סטטיסטיים באופן שאינו כולל פרטים מזהים; אם יתקבל צו שיפוטי ו/או אם הדבר יידרש במסגרת כל מחלוקת או הליך משפטי, בין הצדדים; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו; להגנה על זכויות קניין; בכל מקרה בו קיים היתר/חובה עפ"י דין למסירת המידע.

 

מפעילת האתר לא תישא באחריות בגין שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטתה. בכל מקרה של ספק עליך לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.

 

אבטחת מידע

מפעילת האתר פועלת בכל דרך סבירה ומקובלת על מנת לשמור את המידע שנמסר על ידי המשתמשים. עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח בטחון או חסינות מוחלטת מפני חדירות ו/או פריצה למחשבים על ידי צדדים שלישיים. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם עקב חדירה למידע המוחזק בידיה, לרבות פגיעה בפרטיות, אלא אם יוכח כי החדירה נעשתה במזיד מצידה של מפעילת האתר. 

 

הזכות לצפות במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע הנאסף עליו ומוחזק במאגר מידע. אדם שצפה במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. פנייה כזאת, או בכל בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר, יש להפנות אל החברה בטלפון: 02-5300777 או באמצעות דוא"ל  Pniyot@ogen.org.

 

תאריך עדכון אחרון: ינואר 2024

bottom of page