top of page
Group 44 (2).webp

מפגש לייב - עוגן עד הבית

21:00 | 19.3.24

מפגש לייב - עוגן עד הבית

מפגש זום מלא בתוכן פרקטי וכלים מקצועיים שיעזור לכם להבין איך מתקדמים מפה והלאה עם הזכיה שלכם בהגרלה.


בואו נתכונן היום לקראת המחר


איתכם לאורך כל הדרך עד הדירה הראשונה!

על המרצה

bottom of page