top of page
תוכנית אדיסו ביתא

תוכנית אדיסו ביתא

"אדיסו ביתא" משמעו "הבית הראשון שלנו" בשפה האמהרית.
התוכנית מסייעת לעולים חדשים מאתיופיה להגשים חלום ארוך שנים וחוצה יבשות - בית משלהם בארץ ישראל

מבנה התוכנית

התוכנית מציעה לעולים חדשים מאתיופיה ייעוץ וליווי פיננסי אישי בשפה האמהרית, ובמידת הצורך גם אשראי בתנאים חברתיים - לטובת ביסוס הון ראשוני לרכישת בית בישראל.
התוכנית היה מיזם ייחודי שלנו בשיתוף אגף הדיור של משרד הקליטה והסוכנות היהודית. עבורה, הקמנו קרן אשראי ייעודית על סך שלושה מיליון ₪, שמעניקה הלוואות ללא ריבית וללא הצמדה ובתנאי החזר נוחים. התוכנית תיפרס על שלוש שנים והיעד שלה הוא לסייע ל-2,000 משפחות לרכוש את ביתן הראשון בארץ, וכך לעזוב את מרכז הקליטה לדיור קבע.

משרד העלייה והקליטה
הסוכנות היהודית לארץ ישראל
מבנה התוכנית
מיפוי מצב כלכלי ומיצוי זכויות

מיפוי מצב כלכלי ומיצוי זכויות

בשלב הראשון של תעברו מיפוי מקצועי של המצב הכלכלי שלכם כיום, ושל הזכויות שלכם כעולים מטעם המדינה. נאבחן יחד איתכם את גובה המענק שאתם זכאים לו ממשרד השיכון, ונוודה שהמשפחה שלכם תהיה מסוגלת לעמוד בהוצאות המחייה היומיומיות יחד עם המשכנתא מחוץ למרכז הקליטה.

בניית הון עצמי ראשוני

לאחר מכן, יחד עם מנטור פיננסי-משפחתי אישי שיגיע עד אליכם, תבנו תוכנית פעולה משפחתית שתסייע לכם לבסס את ההון העצמי הראשוני הנדרש לטובת לקיחת משכנתא. במידה ויש צורך בכך, נציע לכם גם הלוואה עבור ביסוס הון העצמי מהקרן הייעודית שהקמנו, בתנאים חברתיים – ללא ריבית או הצמדה ובתנאי החזר נוחים.

אפיון הבית שתוכלו לרכוש

בהתאם למצב הכלכלי ולהון העצמי שלכם, נאפיין של הבית שתוכלו לרכוש, ונסייע לכם גם בבחירת הנכס. במידת הצורך, נמליץ להיעזר גם ביועצים מומחים נוספים, בהם: יועצי משכנתאות, שמאים ואנשי נדל"ן, ואף נסייע בתהליך החתימה על החוזה ובהתנהלות מול הבנקים. לאורך כל הדרך נייעץ ונוודה שהעלויות של הדירה האופציונולית והשירותים המקצועיים הוגנים ומתאימים לצרכים שלכם.

עלויות

ההשתתפות בתוכנית הינה ללא עלות. המיזם ממומן על ידי קרן ההלוואות ללא ריבית של עוגן ואגף הדיור במשרד העלייה והקליטה.

למי התוכנית מתאימה?

עולים חדשים מאתיופיה המתגוררים במרכזי קליטה והמעוניינים לקנות את הבית הראשון שלהם בישראל.
משך ההשתתפות בתוכנית הינו חצי שנה, ולכל אורכו תקבלו מנטורינג פיננסי מותאם אישית וסיוע מהמומחים שלנו.

כדי להבטיח תנאי הצלחה אופטימליים לפרויקט, הקמנו עבור התוכנית צוות מנוסה של יועצים שגם דוברים אמהרית. כמו כן, את התוכנית מנהל שחר מולה, מומחה בעל ניסיון ארוך שנים בתחום קליטת עולים מאתיופיה בישראל.
לא ניתן להגיש מועמדות לתכנית דרך אתר עוגן

bottom of page