top of page
תמונת אווירה

הלוואות חברתיות

תמונת אווירה

הלוואות
למלכ"רים

מגוון הלוואות לארגונים חברתיים

כגון הלוואות גישור והלוואות לצמיחה

תמונת אווירה

הלוואות לעסקים
זעירים וקטנים

הלוואות בריבית נמוכה המסייעות לעסקים בצמיחה ויצירת הזדמנויות חדשות

תמונת אווירה

הלוואות ליחידים
ולמשפחות

הלוואות ללא ריבית שעוזרות להתגבר על מצב כלכלי מאתגר

bottom of page