top of page
Group 44 (2).webp

הלוואות חברתיות

Frame 171org (1).png

הלוואות
למלכ"רים

מגוון הלוואות לארגונים חברתיים

כגון הלוואות גישור והלוואות לצמיחה

Frame 171 (3).png

הלוואות לעסקים
זעירים וקטנים

הלוואות בריבית נמוכה המסייעות לעסקים בצמיחה ויצירת הזדמנויות חדשות

Frame 171 (2).png

הלוואות ליחידים
ולמשפחות

הלוואות ללא ריבית שעוזרות להתגבר על מצב כלכלי מאתגר

bottom of page